Política de privacidade

Seguindo os principios de licitude, lealtade e transparencia, poñemos

Iria Carballo Pardo, con NIF 32680479D, con domicilio en Ferrol (en adiante, “Iria”) e cuxo correo electrónico de contacto é: info@iriastudio.com  

Con que finalidade tratamos os teus datos personais?

En www.iriastudio.com tratamos a información que nos facilitas coa finalidade de xestionar a relación contractual que nos une, xestionar o envío da información que nos solicitas, facilitar aos interesados ofertas dos nosos servizos ou produtos do seu interese.

Por canto tempo conservaremos os teus datos personais?

Conservaremos os teus datos durante o tempo mínimo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido, así como para atender as responsabilidades que se puideran derivar del e de calquera outra esixencia legal.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos teus datos personais pode ser a execución dunha relación contractual potencial ou subscrita, o interese lexítimo, a habilitación legal ou o consentimento do propio interesado. Os datos que che solicitamos son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios, e en ningún caso estás obrigado a facilitárnolos, pero a súa non comunicación poderá afectar á finalidade do servizo ou provocar a imposibilidade de prestalo.

A que destinatarios comunicaranse os teus datos?

Iria non comunicará os teus datos a ningún terceiro, salvo que se informe diso expresamente.

Cales son os teus dereitos cando facilitas os teus datos?

Os dereitos de protección de datos dos que son titulares os interesados son:

  • Dereito a solicitar o acceso aos datos personais relativos ao interesado
  • Dereito de rectificación ou supresión
  • Dereito de oposición
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento
  • Dereito á portabilidade dos datos

Os titulares dos datos personais obtidos, poderán exercer os seus dereitos de protección de datos personais dirixindo unha comunicación por escrito ao correo electrónico habilitado para tal, info@iriastudio.com, incluíndo a fotocopia do DNI ou outro documento de identificación equivalente.

Tes modelos, formularios e máis información dispoñible sobre os teus dereitos na páxina web da autoridade de control nacional, Agencia Española de Protección de Datos, en diante, AEPD, www.agpd.es

Podo retirar o consentimento?

Tes a posibilidade e o dereito de retirar o consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Onde podo reclamar no caso de que considere que non se tratan os meus datos correctamente?

Se algún interesado considera que os seus datos non son tratados correctamente por Iria pode dirixir as súas reclamacións ao correo info@iriastudio.com ou á AEPD.

Seguridade e actualización dos teus datos personais

Con obxetivo de salvagardar a seguridade dos teus datos personais, informámoste de que Iria adoptou todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos personais subministrados. Todo iso para evitar a súa alteración, pérdida ou tratamentos ou accesos non autorizados, tal como esixe a normativa, se ben a seguridade absoluta non existe.

É importante que, para que poidamos manter os teus datos personais actualizados, nos informes sempre que se produza algunha modificación neles.

Confidencialidade

Iria informa de que os datos serán tratados co máximo celo e confidencialidad e por todo o persoal que interveña en calquera das fases do tratamento. Non cederemos nin comunicaremos a ningún terceiro os teus datos, agás nos casos legalmente previstos, ou salvo que o interesado nos autorizase expresamente.

error: El contenido está protegido ;)
Scroll ao inicio